اسرار برای پیدا کردن عتیقه فروشی ها و کلکسیون ها

خرید برای "Sleepers"

معامله گران به اندازه فراوان بودن آن ها در قلمرو عتیقه نیستند، اما با برخی سعی و کوشش شما هنوز می توانید گنجینه های با ارزش کمتری را برای اضافه کردن به یک مجموعه، تزئین خانه خود و یا فروش به دست آورید . در آثار عتیقه فروشی، این خرید ها به عنوان "خوابیدگان" اشاره می شود؛ زیرا آنها در این زمینه به صورت غیرمستقیم برای شکارچیان مقرون به صرفه در معرض خطر قرار دارند تا آنها را پیدا کنند. این اسرار را برای پیدا کردن عتیقه فروشی ها و کالاهای مقرون به صرفه در ذهن نگه دارید زمانی که شما بیرون آمدن از غریبه های مورد علاقه خود را.