مخروط یخ کرم اوریگامی را ایجاد کنید

چه چیزی بهتر از یک مخروط بستنی خوشمزه در یک روز تابستان گرم است؟ یک مخلوط بستنی بدون کالری است که می تواند سال ها لذت ببرد!

مخروط های یخ زده اوریگامی به راحتی می شود، که باعث می شود آنها هنر کامل برای معرفی کودکان به هنر تاشو کاغذی باشد. شما همچنین می توانید مخروط های یخ زده اریگامی را به عنوان دکوراسیون ارزان برای پیک نیک، جشن تولد یا بستنی اجتماعی استفاده کنید.