موم پارافین برای ساخت شمع

مبانی پارافین موم

هنگامی که اکثر مردم به موم فکر می کنند، در هر شکل، موم که معمولا آنها را در نظر می گیرند، احتمالا یک موم پارافین است. این یکی از فراوان ترین و چند منظوره استفاده از واکس است که امروزه استفاده می شود. یک فرآورده فرایند پالایش نفت خام در فرم خام آن یک جامد سفید، بدون بو، بی مزه و "مومی" است و نقطه ذوب بین آن حدودا 110F تا 150F است و در حالی که بسیار بی اثر است، واقعا سوختن خوب.

چه نوع شمع آن را می سازد؟

تقریبا هر نوع شمع را می توان با موم پارافین ساخت. نقطه ذوب تعیین کننده اصلی نوع شمع است که می توانید آن را انجام دهید.

چطور بسته بندی شده یا فروخته می شود

در حالی که بسیاری از ما موم پارافین را برای کنسرو کردن در جعبه های کوچک در فروشگاه مواد غذایی (بهترین نوع برای شمع ها) دیده نمی شود، موم پارافین معمولا در اسلب های 11 پوند فروخته می شود. (چرا آنها در 11 پوند سکونت داشتند. من نمی دانم.) همچنین دو شرکت وجود دارد که موم پارافین را به صورت پلت فرم فروش می دهند.

این باعث می شود آن را وزن کنید و ذوب شدن آن فوق العاده آسان است!

تولید کننده موم پارافین

در اینجا برخی از تامین کنندگان از موم شمع است که فروش مخلوط مختلف از موم پارافین برای ساخت شمع:

بحث در مورد موم پارافین در مقابل موم سویا برای ساخت شمع

اگر می خواهید نظرات برخی از نظرات قوی را بشنوید، فقط از یک گروه از شمع ها بخواهید که موم بهتر است، سویا یا پارافین.

(نظرات و بحث زیر را مشاهده کنید.) من (شخصا) مانند هر دو واکس و فکر می کنم که هر دو آنها منافع خود را دارند. من خواص طبیعی "موم سویا" را دوست دارم ... و اعتقاد ندارم که پارافین مواد سمی بد است. همانطور که از حقایق زیر در مورد انجمن شمع سازی ملی مشاهده می کنید، مهمترین چیز این است که از موم با کیفیت بالا در یک شمع ساخته شده استفاده کنید.

شمع موم آمار از انجمن ملی شمع

از انجمن ملی شمع: