نکاتی درباره کار با پلاستیکی برای مینیاتورها و مدلها

پلاستیک ماده ای است که اغلب برای مینیاتورها و مدل ها استفاده می شود. برخی از تکنیک های برای کار با پلاستیک، از جمله گرم کردن و جوشکاری ساده با استفاده از مواد بازیافت شده یا خانگی، را یاد بگیرید.