پروژه گلدوزی بذر دانه ای

گوشواره گلابی را با دانه های دانه و برگ های قلب شکل دهید

شما می توانید گوشواره های پرزدار مهره ای بلند یا کوتاه، نازک یا پر کنید. مهمترین نکته این است که گوشواره های تسل گره ای باید حرکت داشته باشند - هنگامی که سر خود را چرخانید و با حرکات کوچکتر سر و کار دارید، آنها نیاز به نوسان دارند.

این جوانه ها دارای دانه های قرمز رنگ قرمز شیشه ای هستند که در انتهای هر رشته شبیه قلب هستند. دانه های لهجه یک وزن اضافی را در هر شاخ و برگ ایجاد می کنند تا آنها را مستقیما نگه داشته و رنگ پاپ را اضافه کنند.