یادبود لینکلن پنی: تاریخ های کلیدی، تمدد اعصاب و انواع

تاریخ کلیدی، لوکس و تنوع برای سنت های یادبود لینکلن

هنگامی که به تاریخ کلیدی یادبود لینکلن، نارنجی ها و ارقام می رسد ، تغییر جزئی در یک سکه می تواند تفاوت زیادی در ارزش داشته باشد. اگر چه تاریخ های کلیدی وجود ندارد، چندین تن از سکه های یادبود لینکلن که از سال 1959 میلادی تا امروز پوشانده شده اند وجود دارد. در حالی که صدها تن از گونه های لینکلن سنت وجود دارد، من اهداف محبوب تر را در اینجا ذکر کرده ام. توصیف ها را با دقت بخوانید و عکس ها را مطالعه کنید تا ببینید کدام پنی یادبود لینکلن ارزش بیشتری نسبت به یک پنی معمول دارد. برای دیدن یک تصویر بزرگتر و دقیقتر میتوانید روی عکسها کلیک کنید.