10 الگو برای تیغه قلاب دوزی

الگوهای بزرگ برای potholders شایان ستایش.

شاید شما بخواهید بعضی از خانه های خود را برای آشپزخانه خود بکشید، یا شاید بخواهید بعضی از گلدان ها را بعنوان هدیه برای دیگران تهیه کنید. در هر صورت، این 10 الگوهای فوق العاده زیبا و بافندگی، شما را با تمام دستورالعملهایی که نیاز دارید فراهم می کند.

نکته: نخ برای استفاده در قلاب دوزی Potholders

الهام : Potholders را به نمایش هنری تبدیل کنید