10 الگو قلاب بافی رایگان

فوتبال ورزش تمام آمریکایی است و مطمئنا طرفداران بسیاری دارد. اگر شما فردی هستید که همیشه برای روز دوشنبه شب فوتبال با خانواده می نشیند و نمی توانید منتظر بمانید تا سالانه Superbowl یک ساله بماند، این گردآوری الگوی بافتنی برای شما مناسب است. و اگر شما در ورزش نیستید، اما خانواده و دوستان هستید، اینها الگوهای خوب قلاب بافی آزاد هستند که می توانید در حالی که آنها بازی را تماشا می کنند کار می کنند!