10 سایت غیر رسمی لگو

از آنجاییکه Minigigures لگو اساسا کوچکترین ارکسترهای عمل در جهان هستند، از لحاظ بیان، تعداد زیادی لوازم جانبی و قابلیت سفارشی سازی، ما فکر کردیم که سرگرم کننده است که فهرستی از 10 (بدون نظم خاص) فهرستهای غیر رسمی Lego اختصاص داده شده به ارتقاء روحیه جمع آوری لایو مینیفورگو