10 پروژه DIY که یک دیوار خالی را با سبک پر می کند

دیوارهای خانه شما اساسا یک بوم خالی هستند که فقط انتظار دارند پر شوند، اما بدانید که دقیقا چه چیزی ممکن است برای پر کردن آنها کمی ترسناک باشد.

اول و آخر، شما می خواهید دکور دیوار خود را به چیزی است که تحریک و لذت بردن از حواس خود را هر روز، اما شما نمی خواهید آن را به غلبه بر طراحی خود را. البته، شما همچنین می خواهید آن را منحصر به فرد، اما شما ممکن است بودجه برای سرمایه گذاری در قطعات گران قیمت از آثار هنری ندارد. سپس چالش تضمین می شود که هر چیزی که انتخاب می کنید یکپارچه با زیبایی شناسی کلی شما ترکیب می شود. مبارزه دیوار خالی واقعی است.

خوشبختانه، این دکور دیوار دکوراسیون پروژه های DIY همه این جعبه ها را بررسی می کند و سپس برخی از آنها: منحصر به فرد، ارزان، نگاه هر کمی جلا و بهترین بخش؟ شما می توانید این آخر هفته خود را با دو دست خود را