الگوهای بلوک کویل 10 اینچ

یک قالب با یک یا چند این 10 "قالب بلوک قالب ایجاد کنید.

بلوک های بلوط ده اینچ معمولا پنج طرح پچ است، اما پچ کار در برخی از بلوک ها تقسیم شده است تا طرح های پیچیده تر را ایجاد کند. این اندازه بلوک به راحتی برای همه انواع سفره، از بالشتک بچه ها و طرح های دیواری تا طرح رختشویی کار می کند.