الگوهای کویل نجیب زاده برای Quilters Thrifty

هنگامی که شما در حال مشاهده بودجه خود را، اما شما نیاز به کویل

الگوهای دمدمی مزاجی به ما کمک می کند تا هر بیتی از پارچه های باقی مانده را استفاده کنیم و زمانی که وقت آن رسیده است یک قاشق سقفی را تهیه کنیم .

Quilters مجموعهای سنگین را در مورد لوازم آرایش خرج می کنند، اما بیشتر ما از ارزش پارچه های ما می دانیم و زمانی که ما یک ضایعات ضخیم با پارچه هایی که در طول یک پروژه استفاده نمی شود، صرفه جویی می کنیم. حتی قطعات بسیار کوچک از پارچه می تواند اضافه های دوست داشتنی به یک قالب آینده.

تمام الگوها در این فهرست به شما کمک می کنند تا همه این پارچه های باقی مانده را برای استفاده خوب استفاده کنید.