بافندگی بر روی روش ها: یک راهنمای تعریف

تکنیک مورد علاقه خود را پیدا کنید

برای شروع بافتن، ابتدا باید با یک بازیگران شروع کنید که حلقه ها (یا بخیه ها) را روی سوزن ایجاد می کند. روشهای مختلفی برای گرفتن سوزن روی سوزن وجود دارد، به طوری که شما می توانید آنها را بکشید، و ممکن است به نظر برسد که روش های بیشتری وجود دارد از آنجا که برای نام یک نام مختلف بسیار متفاوت است.

همه چیزهایی که باید در مورد روشهای متداول بدانید

این راهنمای سریع با استفاده از برخی از روش های محبوب ترین برای ریخته گری، و همچنین برخی از نام محبوب تر آنها را اجرا کنید.