12 سوال اساسی برای نوازندگان مبتدی

همه جواهرات شروع به سوال در مورد بهترین راه برای انجام کارها، چرا چیزهای مختلف در حالی که آنها بافندگی، چگونه برای تعمیر اشتباهات knitting و بیشتر اتفاق می افتد.

در اینجا برخی از سؤالات رایج که توسط knitters جدید مطرح می شود، همراه با پاسخ های آنها و منابع بیشتری است که می توانید اطلاعات بیشتری را مشاهده کنید.