راهنمای الگوی غذای آتش King

کدام لنگر کوهنوردی را دارد؟

Fire King ، نام تجاری شیشه ای ساخته شده توسط Anchor Hocking از 1940 تا 1976، به راحتی با بسیاری از رنگ های سفال و وسایل آشپزخانه از جمله Jade-ite و Sapphire Blue همراه است. در واقع تعدادی از رنگ ها و الگوهای دیگر وجود دارد که می دانیم هنگام استفاده از شیشه های کابین فایبر کینگ می آید. درباره بعضی از آنها در اینجا بیشتر بدانید.