شروع یک کسب و کار دست ساز

اگر شما یک لاستیک مهربان و ایجاد اقلام زیبا با استفاده از تمبر لاستیک و لوازم دیگر، شما ممکن است با توجه به اینکه چگونه شما می توانید پول از صنایع دستی خود را. این که آیا شما به دنبال یک حرفه جدید هستید یا می خواهید پول اضافی را با فروش کارت های دست ساز به خانواده و دوستان خود برای خرید برخی از لوازم جدید خریداری کنید، راه هایی وجود دارد که شما می توانید با استفاده از مهر و موم لاستیک و مهارت های خود را برای کسب درآمد استفاده کنید.

برای دریافت ایده ها و مشاوره برای شروع، لیست زیر را بررسی کنید.

این ها فقط چند راه برای شروع پول از سرگرمی شما هستند. با اندکی فکر خلاقانه خواهید دید که طیف وسیعی از فرصت های جدید برای شما باز خواهد شد!