فرایند شلیک برای ساخت سرامیک

چگونه خاک رس نرم را به سرامیک سنگ سخت تبدیل کنید

گل سرخ کردن آن را از ابتدای فروتنی، نرم آن به یک ماده جدید، با دوام، سرامیک تبدیل می کند. سرامیک ها به نوعی سنگین، قوی و مشابه هستند. قطعات سفال برای هزاران سال جان سالم به در برده اند.

دمای مورد نیاز برای تبدیل رس پلیمری به سرامیک سخت بسیار زیاد است و معمولا توسط یک کوره ارائه می شود. شما نمی توانید سرامیک را در یک کوره خانگی بسوزانید زیرا کوره ها به دمای بالا بیش از 1500 F نمی رسند که برای رسیدن به خاک رس لازم است.