نجاری

برخی از نظرات محبوب Dovetail Jig

برای سال ها، مفاصل دندانه دار توسط اره و برش های برش بریده شده اند. با این حال، در سال های اخیر، برش با یک روتر با یک روتر و یک جفت پیچ خورده به روش انتخاب انتخاب شده است، به ویژه برای مغازه های نجاری تجاری. انواع مختلفی از دیجیتال dovetail وجود دارد : برخی از آنها نیاز به یقه هدایی بر پایه روتر دارند، برخی از آنها از بیت های تحمل کننده استفاده می کنند، برخی از آنها باید بر روی میز روتر و بیشتر استفاده شوند. در اینجا برخی از محبوب ترین نسخه های متداول تجاری در بازار امروز (بر اساس حروف الفبا)، که همه آنها در اینجا بررسی شده اند، می باشد.