نحوه مذاکره در نمایش سکه

11 آیا بهترین راه حل نیست

سکه نشان می دهد و سکه مغازه ها مانند دیگر فروشگاه های خرده فروشی کار نمی کند. قیمت سکه ها قابل مذاکره است و اگر به روند صحیح مذاکره برسید، می توانید برخی از پول ها را در حالی که سکه رویاهای خود را به دست آورده اید، صرفه جویی کنید.