چگونه شروع به جمع آوری مینیاتورها کنیم

وقتی چیزی به مجموعه تبدیل می شود؟ معمولا شما دوست دارید یک آیتم یا یک محدوده خاص جمع آوری کنید یا سازنده. شما صرفه جویی کنید یا بیشتر جستجو کنید یا به مردم اطلاع دهید که جمع آوری کنید. این چطور شروع می شود، اما چگونه از داشتن زندگی خود جلوگیری می کنید یا حداقل آن را کنترل کنید و عاقلانه جمع کنید؟