چگونه می توان از یک محافظ آستین ساده استفاده کرد

ذخیره آستین از سایه ها

شغل کثیف نیاز به حفاظت بیشتری دارد. محافظت از لباس و دست های خود را با پوشیدن محافظ های آستین محافظت کنید. این روش عالی برای محافظت از پوست شکننده هنگام انجام کارهای خانگی است. این محافظ های آستین نیز برای بچه ها در کلاس هنر عالی هستند تا لباس های مدرسه خود را حفظ کنند.

مواد مورد نیاز

جهت ها