چگونه می توان سبد کاغذی اوریگامی را برای عید پاک کرد

سبد های اریگامی عید پاک یک راه زیبا برای ارائه تعطیلات است. نامه ها را در سبد ها بنویسید تا آنها را به عنوان کارت های محل برای یک غذای تعطیلات استفاده کنید یا فرزندتان آنها را به مدرسه منتقل کند.

این پروژه با استفاده از یک ورق یک ورق کاغذ است. کاغذ بزرگتر، سبد اریگامی مفیدتر خواهد بود. سبد در این آموزش با کاغذ 8 لیتری الی 4 اینچ x 8 1/4 اینچی ساخته شده است. طرح کاغذ دیواری 12 اینچی x 12 اینچی و یا مربع های برش از کاغذ بسیار پیچیده نیز برای این پروژه کار خوبی می کند.