کلمبوس Trivia Quiz روز

چقدر شما کریستف کلمب و سفرهای او را می دانید؟

فکر می کنید خیلی چیزها در مورد کریستف کلمب، سفرهای او و تعطیلاتی که نام او را می دانید می دانید؟

روز کلمبوس تعطیلات ملی در بسیاری از کشورها در آمریکا و جاهای دیگر است که رسما جشن کریستف کلمب کشف آمریکا است.

رایج ترین نام برای جشن در اسپانیا، از جمله برخی از جوامع آمریکای لاتین در ایالات متحده، el Día de la Raza ("روز مسابقه" یا "روز [اسپانیایی] مردم")، به یاد اولین برخورد از اروپایی ها و بومیان آمریکایی.

در اینجا مسابقه چیزهای سرگرم کننده سرگرم کننده برای تست دانش خود را از این معروف اروپایی کاوشگر و محل خود را در تاریخ است.

نگاهی به Trivia Quiz روز کلمبوس

منابع مرتبط

بیشتر تعطیلات Trivia آزمونها