گلدوزی سفید

تعاریف و منابع انتزاعی

تعریف:

کار سفید هر نوع گلدوزی در زمینه سفید و یا رنگی طبیعی بر روی یک پارچه پارچه رنگی سفید یا طبیعی کار می کند.

این نوع گلدوزی همچنین به عنوان سفید بر روی سفید شناخته می شود، زیبایی و ظریف است و می تواند با استفاده از تکنیک های مختلف از جمله گلدوزی سطح، هاردبورد و هیدرو، موضوع کشیده شده یا کشیده شده، schwalm، reticella، mountmellick، cutwork & richelieu، و بیشتر.

سایت های ذکر شده در زیر، الگوهای رایگان، یا راهنمایی های مفید و آموزش برای گلدوزی سفیدکاری را ارائه می دهند.