گلدوزی قرمز

Redwork شامل هر نوع گلدوزی در موضوع قرمز در پارچه سفید یا طبیعی رنگ (معمولا مسلمان) کار می کند. این سبک از گلدوزی بیشترین استفاده را در ساقه گلدوزی پایه و دوختن متقابل دارد. از آنجا که رنگ های پایدار در ترکیه (به این ترتیب نام قدیمی تر کار ترکیه) توسعه یافتند، در قرعه کشی های عامیانه به طور کلی در گلدوزی های محلی استفاده شده است و از سال 1880 تا اوایل دهه 1900 بسیار محبوب بود.

نخ دندان DMC در شماره رنگ 321 محبوب ترین رنگ مورد استفاده برای redwork است.

الگوهای سرخ مایل به قرمز نیز می تواند در موضوعات آبی بر روی پارچه سفید کار می کند و سپس به عنوان Bluework نامیده می شود. و در حالی که آن را کمتر سنتی، شما می توانید تقریبا هر الگوی در یک رنگ تنها در هر پس زمینه رنگی که دوست دارید کار می کنند. این دیگر redwork نیست، اما این باند تک رنگ زیبا است در حالی که الهام گرفتن از اصلی است.