10 سقوط صفحه الگوی سوراخ الگو

الگوهای الگوی صلیبی الهام بخش

درختان ما آخرین نمایش زیبایی های رنگارنگ را قبل از پاییز و پاییز زمستان به ما نشان می دهند. رنگ های قرمز، نارنجی و زرد رنگی به چشم می خورند و به ما یادآوری می کنند که در واقع سقوط به همان اندازه خیره کننده است که هر فصل دیگر است. در زیر فقط چند نمونه از آنچه که جامعه صاف صلیب برای ارائه طرح های الهام گرفته از برگ ها ارائه می دهد، است.