10 عتیقه جات ارزشمند و کلکسیون تمام وقت

از یک ظرف تنها چینی به ارزش بیش از 37 میلیون دلار به ناهار شکارچی نادر که بیش از دو صد هزار خریداری شده است، درباره برخی از عناصر ارزشمند و قدیمی که قبلا به فروش در حراج پرداخت شده است .