11 کوکی ها الگوهای صلیب متحرک متحرک

آیا در طول فصل تعطیلات چیزی شیرین تر از شیرینی زنجفیلی است؟ از خانه های شیرین تا مردان کوچک؛ این درمان تند به ارمغان می آورد شادی و آرامش به زمستان. دم کردن فنجان مورد علاقه خود را از چای، پتو خود را بکشید و از برخی از بهترین الگوهای مضمون شیرینی زنجبیلی لذت ببرید و فراموش نکنید که بخشی از کوکی های شیرینی زنجفیلی را بپزید تا بتوانید با دوخت خود پیوند بزنید!