اوریگامی آسان برای استفاده از Ghost Craft برای هالووین!

چگونه می توان خود را اوریگامی دکوراسیون هالووین

یک روح زیبا دکوراسیون هالووین اریگامی برای پوشه های کاغذی جدید است. شما می توانید شبح ساده ساده را فقط چند دقیقه، با استفاده از برابر اریگامی بسیار اساسی. حتی کودکان که هرگز قبل از اریگامی نبوده اند باید بتوانند این مدل را با کمک کمی از بزرگسالان بسازند.