تاریخچه بازی هیجان انگیز

یک جدول مختصر تاریخچه خطر، یک بازی هیجان انگیز کلاسیک

هنگامی که پارکر برادرز / هاسبرو 40 سال انتشار نسخه خطر را در سال 1999 منتشر کرد، آنها شامل اطلاعات در مورد تاریخ بازی در کتاب مقدس بود. این تاریخچه مختصری از بازی روی صفحه است که از آن اطلاعات و جزئیات موجود در جای دیگر جمع آوری شده است.

خطر - هیئت مدیره بازی جدول زمانی

گسترش های غیر رسمی متعدد و نقشه های جدید نیز از طریق سال ها منتشر شده است. از سال 2009، نسخه های Halo جنگ Collector، Halo Legendary، Starcraft، چند نسخه جنگ ستارگان، The Walking Dead Survival Edtion، Battlefield Rogue، Plants Vs. زامبی ها، دکتر چه کسی، Game of Thrones، جهان سینمایی مارول، جنگ جهانی کاپیتان آمریکا و نسخه 50 ساله Star Trek.