دوختن اطلاعات چگونه

چگونه برای اضافه کردن سختی و بدن به پارچه برای نیازهای و نیازهای خیاطی خود را

رابط کاربری یک مفهوم دوخت است که برای سخت کردن پارچه استفاده می شود و یا بخشی از لباس را حفظ می کند. یقه پیراهن و دستبند یکی از رایج ترین روش ها برای فهمیدن رابط کاربری است. همچنین در یک روکش برای کمک به یک لبه ی لباس استفاده می شود که شکل آن را حفظ می کند، اما منطقه ی قابل مشاهده لباس را سخت نمی کند. رابط کاربری می آید در انواع مختلف و وزن.