شروع به کار با مته پرس

حفاری های حفاری دقیق تر از طریق مته دستی

بسیاری از پروژه های نجاری نیاز به حفره هایی با ابعاد متفاوت دارند که در تخته ها حفاری می شوند. در حالیکه یک دریل قدرت یا حتی یک دریل بی سیم می تواند برای ساخت این سوراخ استفاده شود، یک ابزار بسیار دقیق برای حفاری وجود دارد. مطبوعات مته دارای یک موتور بسیار بزرگتر و یک چاک دهنده بزرگتر از یک مته قدرتمند استاندارد است که اجازه می دهد حفاری با بیت های بزرگتر بیشتر از آنچه که می تواند در یک دریل استفاده شود. علاوه بر این، هنگام تلاش برای حفاری مربع سوراخ به صورت یک هیئت مدیره با یک دریل دستی، شما فقط می خواهید به دیدن که مته درست است بالا و پایین. با این حال، با مطبوعات مته، حدس زدن تا زمانی که جدول مطبوعات مته مربع به اسپیندل مطبوعات مته وجود دارد.

در اینجا برخی از مقالات در مورد یادگیری نحوه استفاده بیشتر از مطبوعات مته است.