صدها نفر از الگوهای بلوک رایگان و کویل

از لینکهای زیر برای مرور صدها قالب بلوک رایگان و قالب بلوک استفاده کنید، همه آنها با دستورالعمل ها و تصاویر دقیق است. شما الگوها و پروژه های ساده ای را که پیشرفته تر هستند پیدا خواهید کرد.

دریغ نکنید که هر الگو را امتحان کنید، حتی اگر به نظر می رسد کمی پیچیده است. دستورالعمل ها شما را از طریق ساخت و ساز قالب ها به صورت گام به گام هدایت می کنند و همیشه شامل پیوندهای به آموزش هایی می شوند که می توانند به شما در درک مهارت های خاصی که لازم است برای ایجاد هر یک از قالب ها بپردازید.