مبلمان فرانسوی خود را می دانید

راهنما برای کمک به شناسایی عتیقه های ساخته شده در فرانسه

هنگامی که آن را به عتیقه فروشی می آید، فرانسویان در مورد آنها راه دارد. بسیاری از سبک ها در فرانسه به وجود آمدند؛ بسیاری از قطعات مبلمان در فرانسه اختراع شد. ده ها مورد از اصطلاحات استاندارد استاندارد، مانند گلوله و یالو ، واژه هایی هستند که فرانسوی هستند.

مبلمان آنتیک فرانسوی به خاطر ماهیت تصفیه شده آن و استفاده غنی از مواد آن مشهور است و اغلب قیمت های حراج را در اختیار شما می گذارد.

در زیر فهرستی از مقالات در مورد مبلمان قدیمی عتیقه فرانسوی، عناصر مبلمان و سبک از 17 تا 19 قرن است.

مبلمان فرانسوی

عناصر مبلمان فرانسه

بیشتر درباره مبلمان و دکوراسیون فرانسه