Finishing Beadwork Loom با روش Selvage

بافتن یک گلدان و با استفاده از کلاهک پایان می یابد

لبه سیلوا بافته شده است تا مانع نشت از نخ ها شود. با استفاده از روش Selvage به پایان رساندن Beadwork خود را حیوانات، شما با استفاده از موضوع طناب برای دوخت موضوع نخ را به یک سوراخ در هر دو انتهای beadwork. پس از آن می توانید بر روی پارچه بچسبانید، آن را به پشت نقره ای خود بچسبانید، یا آن را در انتهای مهره روبان به منظور ایجاد دستبند، همانطور که در اینجا نشان داده شده است.

نکته: این آموزش نشان می دهد که با استفاده از یک قاب ثابت یا مهره مهره های راست بدون یک دستگاه رها کردن، تکمیل می شود. این فرایند کمی متفاوت است، اگر از یک پارچه ورق با یک دستگاه ریختن استفاده کنید.