چگونه و چه زمانی برای استفاده از یک پایان شوم استفاده کنید

Fin Finishing Seam Finish را تمیز کنید

یک پایان تمیز ساده ساده باندینگ برای ایجاد یک پایان صیقل است . این پایان شفت می تواند یک خط ساده از دوخت برای جلوگیری از تخریب فراتر از این دوخت. همچنین ممکن است با یک پوشش صیقل یافته یا در زیر لبه به هم متصل شود. روش نهایی این است که هرگز بهترین کار را برای جلوگیری از خشونت در لباس های شسته شده انجام خواهد داد. بافت پارچه عامل تعیین کننده است.

چگونه یک پایان کامل ایجاد کنیم

اختیاری برای Fraying Fabric