بالا 5 بازی های قدیمی قصر

کدام بازی های کلاسیک واقعا کلاسیک هستند؟

به نظر می رسد که تا زمانی که والدین نیاز به نگه داشتن فرزندان متولد شده خود را در روزهای بارانی که ما در بازی های هیئت مدیره به آنها کمک کرده ایم، نگهداری می شود. همه ما دیده ایم که بازی های تخته ای می آیند و می روند اما طولانی ترین دوران است؟ ما بعضی از قدیمی ترین بازی های روی صفحه، کلاسیک های کلاسیک را همانطور که هست، گرد می زدیم. این بازی های هیئت مدیره که برای قرن ها بازی شده اند. آنها قوانین ظریف، استراتژی عمیق، فرصت های تاکتیکی دارند و همه آنها همچنان از علاقه مندان به پارسه های مدرن لذت می برند. در حالی که این بازی ها ممکن است همه به نظر نمی رسد مانند بازی کودک آنها همه توسط کودکان و بزرگسالان در تمام سنین بازی شده است.