لوکوموتیو بخار برای مدل قطار

به عنوان یک لوکوموتیو بخشی به عنوان نمادین و جذاب نیست. بنابراین جای تعجب نیست که بخشی از زندگی روزمره بخار باقی می ماند و بخار در مدل های تمام مقیاس ها محبوبیت دارد.

برخلاف موتورهای دیزلی که اغلب برای چند کار ساخته شده بودند، اکثر لوکوموتیو های بخار ماشین آلات تخصصی بودند. بنابراین اگر بخواهید بخار را به فهرست خود اضافه کنید، این لینک ها به شما کمک می کند که موتور مناسب را به کار ببرید و داستان را برای راه آهن مدل خود تکمیل کنید.