انواع راه آهن راه آهن

هنگام خرید برای مدل railroad track گاهی اوقات محصولاتی که به عنوان "N gauge code 55" یا "HO code 83" نامگذاری شده اند، اما محصولات دیگر دارای نام هایی مانند True Track، Unitrack یا EZ Track هستند. این همه این چیست؟

تمام ریل راه آهن دارای شماره کد NMRA است که ارتفاع ریل را مشخص می کند. ردیابی با یک جاده یکپارچه یکپارچه معمولا توسط نام تجاری به فروش می رسد، به عنوان تمام مسیر در این خطوط محصول همان ریل کد خواهد شد. قطعات آهنگی که به شما اجازه داده می شود بر اساس نام و نوع مسیری که انتخاب می کنید تعیین می شود.